Årsrapport 2013 Hvor lenge måtte søkerne vente på svar fra UDI?


UDI arbeider hele tiden for å korte ned tiden fra søkeren leverer søknaden sin til utlendingsforvaltningen og frem til han eller hun får svar fra oss.

Beskyttelse                                                                         

54 prosent av de som søkte om asyl fikk svar innen to måneder. Nesten ni av ti fikk svar innen seks måneder og 95 prosent hadde fått svar innen det hadde gått tolv måneder.

30 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne fikk svar innen to måneder. 94 prosent fikk svar innen seks måneder, og alle hadde fått svar innen det hadde gått tolv måneder.

Familie                                                                                 

45 prosent av de som søkte om familieinnvandring fikk svar innen tre måneder. Åtte av ti fikk svar innen seks måneder og nesten alle, 96 prosent, hadde fått svar innen det hadde gått tolv måneder.

Arbeid                                                                                 

Over halvparten av de som søkte om tillatelse til å arbeide i Norge fikk svar innen fire uker. Nesten 80 prosent fikk svar innen åtte uker, og ni av ti fikk svar innen 16 uker.

Statsborgerskap                                                                            

Nesten seks av ti som ønsket norsk statsborgerskap fikk svar innen seks måneder. 83 prosent fikk svar innen tolv måneder, og ni av ti fikk svar innen 16 måneder.

Fant du det du lette etter?