Årsrapport 2013 Hvem kom for å bo sammen med familien?


Familieinnvandring utgjorde den største andelen av den regulerte innvandringen til Norge i 2013.

Til sammen fikk 11 900 personer en tillatelse til å bo sammen med et familiemedlem i Norge. Over halvparten av dem var ektefeller, samboere eller partnere til personen de ønsket å komme for å bo sammen med. Om lag 40 prosent var barn som kom for å bo sammen med foreldrene sine. 

Oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge

4 300 personer var familiemedlemmer til en norsk eller nordisk statsborger, 2 700 personer var familiemedlemmer til en person med arbeidstillatelse i Norge, og 2 200 personer var familiemedlemmer til personer som hadde fått beskyttelse i Norge. 

Figur: Familieinnvandringstillatelse etter oppholdsgrunnlaget til personen i Norge, 2013

Familieinnvandringstillatelser etter oppholdsgrunnlaget til personen i Norge, 2013  

Hvor kom de fra?

Personer fra Somalia utgjorde den største gruppen. 1 300 somaliere fikk familieinnvandring. Om lag sju av ti var barn som fikk en familieinnvandringstillatelse for å bo sammen med foreldre som hadde fått beskyttelse.

Den neste største gruppen var fra Thailand, med 1 000 personer som fikk en familieinnvandringstillatelse. 970 filippinere fikk en familieinnvandringstillatelse. Fra Thailand og Filippinene var nesten sju av ti ektefeller til personen som bor i Norge. De aller fleste var kvinner.

880 personer fra Eritrea søkte om tillatelse for å bo med familien i Norge. Den største gruppen eritreere var barn som fikk en tillatelse for å bo sammen med foreldre som hadde fått beskyttelse. Fra India kom det 770 personer. Nesten alle kom for å bo sammen med et familiemedlem som arbeider i Norge.

 

Figur: Antall familieinnvandringstillatelser, sju største land 2013

Antall familieinnvandringstillatelser, sju største land 2013 

Hvor stor andel fikk innvilget søknaden sin?

Innvilgelsesprosenten i familieinnvandringssaker varierer med oppholdsgrunnlaget til personen som bor i Norge. Av personer som hadde tillatelse til å arbeide fikk hele 99 prosent innvilget søknaden sin. Det er fordi inntektskravet nesten alltid er oppfylt i disse sakene.

Innvilgelsesprosenten for søkere der familiemedlemmet i Norge hadde fått flyktningstatus var 66. Der hvor familiemedlemmet i Norge hadde fått opphold på humanitært grunnlag var innvilgelsesprosenten 47. I slike saker er det ikke mulig å gjøre unntak for inntektskravet. 66 prosent fikk innvilget søknaden sin i saker der personen i Norge var en norsk eller nordisk borger. 

EØS-registreringer

I tillegg til personer som fikk en familieinnvandringstillatelse, registrerte 12 200 EØS-borgere seg for å bo sammen med familiemedlemmer i Norge. Den største nasjonaliteten var Polen med 4 700 personer. Deretter kom Litauen med 2 200 personer. Det ble også registrert litt over 1 000 personer fra land utenfor EØS-området som kom for å bo sammen med et familiemedlem som var EØS-borger.

Fant du det du lette etter?