Hvem ble utvist?


I 2014 fikk 5 300 personer et vedtak om utvisning. Det er 100 flere enn i 2013, og er det høyeste antallet noen gang. 

Å bli utvist er noe annet enn å få avslag på søknaden. En utvisning er et forbud mot å reise inn i Norge, enten i en tidsbegrenset periode eller for alltid. Det er to hovedårsaker til at personer blir utvist fra Norge: brudd på utlendingsloven og brudd på straffeloven.

Utvisning for brudd på utlendingsloven

2 800 personer ble utvist fordi de hadde brutt utlendingsloven. Dette er for eksempel personer som har oppholdt seg i Norge uten tillatelse, eller som har oppgitt falsk identitet. En person som er utvist for brudd på utlendingsloven, må forlate landet, og i de fleste tilfeller også Schengen-området, så lenge innreiseforbudet varer.

Personer fra Afghanistan var den største gruppen som ble utvist på grunn av brudd på utlendingsloven. 

Figur: Utvisningsvedtak på grunn av brudd på utlendingsloven, sju største land, 2014

Tittel: Utvisningsvedtak på grunn av brudd på utlendingsloven, 7 største land, 2014 Figuren er et stolpediagram som viser antall personer i de 7 nasjonalitetene med flest utvisningsvedtak på grunn av brudd på utlendingsloven i 2014.  Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  Afghanistan: 490 Nigeria: 230 Albania: 150 Iran: 150 Pakistan: 140 Irak: 130 Kosovo: 85

 

Utvisning for ilagt straff

Til sammen ble 2 500 personer utvist fordi de var ilagt straff.  Av disse kom 1 400 fra EU- og EØS-land, mens 1 100 var borgere av land utenfor EU/EØS-området.

Fra EU/EØS-området utgjorde personer fra Romania, Polen og Litauen de største gruppene, mens personer fra Nigeria og Afghanistan utgjorde de største gruppene fra land utenfor EU/EØS.

Figur: Utvisningsvedtak på grunn av ilagt straff, sju største land 2014

Tittel: Utvisningsvedtak på grunn av ilagt straff, sju største land, 2014 Figuren er et stolpediagram som viser antall personer i de 7 nasjonalitetene med flest utvisningsvedtak på grunn av ilagt straff i 2014.  Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  Romania: 490 Polen: 390 Litauen: 270 Nigeria: 200 Afghanistan: 75 Marokko: 70 Pakistan: 50

Figur: Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, sju største land 2014

Tittel: Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, sju største land 2014 Figuren er et stolpediagram som viser antall utviste personer og grunnen til utvisningen i de 7 nasjonalitetene med flest utvisningsvedtak på grunn av brudd på straffeloven og brudd på utlendingsloven i 2014.  Afghanistan: 75 brudd på straffeloven, 490 brudd på utlendingsloven Romania: 490 brudd på straffeloven Nigeria: 200 brudd på straffeloven, 230 brudd på utlendingsloven Polen: 390 brudd på straffeloven Litauen: 270 brudd på straffeloven

Vurdering av innreiseforbudet

Et innreiseforbud kan være varig eller tidsbegrenset. Før UDI fatter et vedtak om utvisning, vurderer vi alltid hvor alvorlig forholdet er opp mot hvor inngripende et innreiseforbud vil være overfor personen selv eller den nærmeste familien. For eksempel kan utlendingsmyndighetene begrense innreiseforbudet eller avgjøre at personen ikke skal utvises hvis personen har tilknytning til Norge fordi hun eller han har barn her.

Se alle tallene

Fant du det du lette etter?