Hvem er de nye statsborgerne?


15 200 innvandrere ble norske statsborgere i 2014. Den største gruppen var irakere, etterfulgt av afghanere og somaliere. De siste årene har det vært langt flere fra Asia og Afrika som har søkt om norsk statsborgerskap, enn fra resten av verden. 

Figur: De fem største opprinnelseslandene til nye statsborgere, 2014

Tittel: De 5 største opprinnelseslandene til nye statsborgere, 2014 Figuren er et stolpediagram som viser de 5 nasjonalitetene med flest som ble norske statsborgere i 2014. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  Irak: 1 400 Afghanistan: 1 400 Somalia: 1 100 Myanmar: 840 Filippinene: 830

Hvorfor kom de til Norge?

Det store flertallet, 53 prosent, av de nye statsborgerne kom til Norge som familieinnvandrere. 28 prosent kom som asylsøkere.

Figur: Nye statsborgere etter innvandringsgrunn, 2014

Tittel: Nye statsborgere etter innvandringsgrunn, 2014 Figuren er et kakediagram som innvandringsgrunnen til dem som ble statsborgere i 2014 Familie: 53 % Flukt: 28 % Andre: 10 % Arbeid: 5 % Utdanning: 4 %

Kjønns- og aldersfordeling

Et flertall av de nye statsborgerne i 2014 var kvinner, og mer enn to tredjedeler var over 18 år.

Figur: Nye statsborgere etter kjønn og alder, 2014

Tittel: Nye statsborgere etter kjønn og alder, 2014 Figuren er et stolpediagram som viser kjønnsfordelingen og om den nye statsborgeren er et barn eller en voksen. Stolpene står ved siden av hverandre med barn først.  Barn: 2 300 kvinner og 2 400 menn Voksen: 6 000 kvinner og 4 500 menn

Se alle tallene

Innvilgede statsborgerskap i 2014 etter opprinnelig statsborgerskap

Fant du det du lette etter?