Hvem kom på besøk?


I 2014 fikk totalt 166 200 personer besøksvisum for å komme til Norge og Schengen. Det er en nedgang på om lag 10 prosent fra 2013. 

Figur: Antall besøksvisum, 2010-2014

 Tittel: Antall besøksvisum, 2010-2014 Figuren er et stolpediagram som viser antall besøksvisum 2010-2014. 2010: 118 600   2011: 139 600  2012: 142 800  2013: 184 900  2014: 166 200

De fleste (57 prosent) av dem som fikk innvilget besøksvisum i 2014 skulle være turister i Norge. 

Figur: Besøksvisum fordelt på formål med reisen, 2014

Tittel: Besøksvisum fordelt på formål med reisen, 2014 Figuren er et kakediagram som viser besøksvisum fordelt på formålet med reisen. Diagrammet viser også prosentandelen. Turisme: 95 400, 57 % Besøke familie eller venner: 30 500, 18 % Forretninger: 19 300, 12 % Andre: 21 000, 13 %

I perioden 2010 til 2014 har fem land stått for opp mot 80 prosent av besøksvisumene. Det er Kina, Russland, Filippinene, India og Thailand. Utviklingen for de enkelte landene i perioden viser at Kina og Russland sto for de større endringene i antall visum, og nå også for nedgangen det siste året.

Figur: Antall besøksvisum, fem største land, 2010-2014

Figur: Antall besøksvisum, fem største land, 2010-2014 Figuren er et linjediagram og viser antall besøksvisum fra de fem landene med flest i årene 2010-2014 Russland: 46 400 (2010), 52 900 (2011), 52 000 (2013), 59 700 (2013) og 45 500 (2014) Kina: 20 300 (2010), 29 700 (2011), 31 500 (2012), 57 400 (2013) og 50 500 (2014) Filippinene: 6 600 (2010), 9 700 (2011), 9 700 (2012), 13 000 (2013) og 14 500 (2014) India: 6 700 (2010), 7 400 (2011), 7 500 (2012), 9 100 (2013) og 10 100 (2014) Thailand: 6 300 (2010), 7 300 (2011), 7 200 (2012), 8 200 (2013) og 9 300 (2014)

Antallet innvilgede besøksvisum til russiske borgere sank med 24 prosent fra 2013 til 2014. Nedgangen for kinesere var på 12 prosent. Innvilgelsesprosenten var nesten uendret, og nedgangen skyldes at det var færre som søkte.

Generelt kan vi si at den økonomiske og politiske situasjonen i mange land i verden påvirker reisevirksomheten, og dermed også antallet visum.

Nedgangen i søknadene fra russiske borgere kan best forklares med at Norge har utstedt et betydelig antall flerreisevisum til denne gruppen. I 2014 og i 2013 var om lag sju av ti besøksvisum vi utstedte til russere slike flerreisevisum. De fleste ble gitt for ett år av gangen, men det var også en økning i flerreisevisum som kan vare i opp til fem år. Nedgangen i antallet visumsøknader fra Russland ser ut til å gjelde for hele Schengen-området, unntatt Italia.

Se alle tallene

Fant du det du lette etter?