Jeg har oppholdstillatelse etter at jeg søkte om beskyttelse. Hvordan søker jeg om å fornye tillatelsen min?


Her finner du informasjon om hvordan du søker om å fornye tillatelsen din. UDI anbefaler at du starter prosessen 3 måneder før tillatelsen din utløper.

Når du skal møte hos politiet må du ringe politiet der du bor for å bestille time. (eksternt nettsted)