Kan jeg få helsehjelp eller skoleplass mens jeg venter på svar på søknaden om beskyttelse?


Hva du har rett på kommer an på situasjonen din.

Hvis du ikke bor i mottak nå, men ønsker å flytte til et mottak, kan du finne informasjon om hvordan du kan få plass i mottak her.