Hva er 90/180-dagersregelen?


Dersom du besøker Norge og Schengenområdet, kan du oppholde deg som besøkende i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.

Dersom du for eksempel har oppholdt deg i Schengenområdet i 90 dager, må du forlate og være borte i minst 90 dager før du kan komme tilbake igjen. Besøkstiden kan også deles opp i flere kortere besøk.

180-dagersperioden er «mobil», det vil si at i en hvilken som helst periode på 180 dager kan man ikke ha vært mer enn 90 dager i Schengenområdet.

Hvis du trenger et besøksvisum for å besøke Norge og Schengenområdet igjen, må du søke om besøksvisum fra hjemlandet ditt.

Du kan bruke Schengenkalkulatoren (eksternt nettsted) for å beregne hvor lenge du har besøkt Schengenområdet og om dette er innenfor grensen på 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.  

Vær oppmerksom på at visumet ditt kan være utstedt for en kortere periode enn 90 dager. I et slikt tilfelle kan du ikke være lenger i Schengenområdet enn det visumet tillater.