Jeg har spørsmål om innholdet i vedtaket. Hvem kan jeg snakke med?


Dersom UDI har fattet vedtaket, og du har spørsmål om innholdet, kan du kontakte oss på telefon.

Hvis du ønsker at noen skal kunne opptre på dine vegne i forbindelse med søknaden din, må du gi denne personen en fullmakt. Du finner fullmaktsskjemaet og mer informasjon om hva det betyr å gi noen fullmakt og hvordan man gir fullmakt her.