Kan en person som er bosatt i Norge søke om et besøksvisum på vegne av meg?


Nei. Det er du (søkeren) som må søke om et besøksvisum fra hjemlandet ditt eller det landet du er bosatt i.

En referanseperson, det vil si personen du skal besøke, eller eventuelt noen andre, kan hjelpe deg med første del av søknadsprosessen, som er å registrere søknaden på nett. Andre del av søknadsprosessen, som er å levere søknadsdokumentene, må gjøres av deg.

Du kan lese om hvordan du søker om et besøksvisum her