Skal sponsorskjemaet stemples av politiet og må sponsor dokumentere inntekt overfor politiet?