Vi har samme reiseplan/reiserute eller planene er veldig like


For dere som kommer til å reise for det meste sammen, kan det å søke besøksvisum for gruppe vise seg å være tidsbesparende.

For å få utstedt besøksvisum for gruppe må hvert gruppemedlem på selvstendig grunnlag oppfylle vilkårene for å få utstedt visum. Dermed er det ingen garanti for at det blir samme resultat for alle søkerne selv om man søker som en gruppe. Utenriksstasjonene har mulighet til å skille ut en eller flere medlemmer av gruppen dersom de ikke oppfyller vilkårene.