Jeg har nær familie i Afghanistan som nå ikke får reist ut av landet for å søke familieinnvandring. Kan jeg søke på vegne av dem fra Norge?


Grunnet sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og at det er vanskelig å passere landegrenser nå, vil det midlertidig være mulig for et familiemedlem i Norge (referansepersonen) å fremme søknad om familieinnvandring på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan.

Her kan du lese hvordan du går frem for å søke.