Norsk


Informasjon om ventetid til deg som er asylsøker fra Afghanistan

Ventetiden for å få intervju og svar på søknaden

Noen får svar på søknaden innen 21 dager etter at de søkte. Mange må vente lenger.

De fleste intervjuer gjennomfører vi ved personlig oppmøte. Noen intervjuer gjennomfører vi via skjerm (Teams).

Ventetid for å få intervju

Vi vil intervjue de fleste som søkte før desember 2021 innen utgangen av januar 2022. Du vil få beskjed om tidspunktet for når du skal få intervju etter hvert.

Har du blitt intervjuet av UDI og ikke fått svar?

Noen søknader vil vi behandle kort tid etter intervju, mens andre søknader må vi vente med å behandle.

Hvis vi venter med å behandle søknaden din, vil du få et brev fra oss. Vi må legge noen søknader på vent fordi situasjonen i Afghanistan er for uklar til at vi kan vurdere beskyttelsesbehovet.  Det er uklart hva som faktisk skjer i Afghanistan så kort tid etter at Taliban har tatt over makten. Det kommer motstridende meldinger, og det er vanskelig for oss å vite hvilken informasjon som er riktig eller ikke. 

Har du dokumenter som du ikke har levert?

Her finner du informasjon om hvordan du kan levere dokumenter (eksternt nettsted)