Gjelder utreiseplikten til Palestina og Israel fortsatt?


Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå.

Utlendingsnemnda (UNE) og UDI har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak som innebærer retur til Gaza. Inntil videre varer den midlertidige suspensjonen frem til 18. september 2024.

Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Israel og Hamas, forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Vestbredden er ikke omfattet av suspensjonen.

Du kan lese mer om hvem dette gjelder her.