Kan jeg som allerede har en familieinnvandringstillatelse få utsatt innreisefristen?


Hvis du allerede har fått en familieinnvandringstillatelse og ikke får til å reise til Norge innenfor innreisefristen i tillatelsen din, kan du be UDI om å forlenge innreisefristen. UDI kan gi utsatt innreisefrist inntil 1 år etter vedtaksdato. Du kan kontakte oss ved å velge riktig sakstype og fylle ut kontaktskjema.