Vil UDI prioritere allerede leverte søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel?


Ja, UDI er bedt om å prioritere allerede leverte søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel. Du kan lese instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet her (eksternt nettsted)

UDI vil også prioritere nye søknader fra personer som er i Palestina eller Israel, men det kan være praktiske hindre som kan gjøre at det tar litt tid før saken er ferdig behandlet. En grunn kan for eksempel være at søknaden ikke inneholder all nødvendig dokumentasjon.

Søknader kan prioriteres av andre grunner. Søkere som ønsker prioritering, må be om dette, og det vil bli gjort en individuell vurdering. Mer informasjon om prioritering finner du her.