Vil UDI prioritere allerede leverte søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel?


Ja, UDI er bedt om å prioritere allerede leverte søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel. Du kan lese instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet her (eksternt nettsted)

Søknader kan prioriteres av andre grunner. Søkere som ønsker prioritering, må be om dette, og det vil bli gjort en individuell vurdering. Mer informasjon om prioritering finner du her.