Jeg er evakuert til Norge fra Sudan. Hva slags oppholdstillatelse skal jeg søke?


Det avhenger av situasjonen din og hvilken tillatelse som passer best for din situasjon. Alle oppholdstillatelser har noen krav du må fylle for å få tillatelsen. Hver oppholdstillatelse har egne krav.  

Du må selv lese om de ulike tillatelsene for å se hvilken type som passer din situasjon. De mest aktuelle oppholdstillatelsene kan være familieinnvandring eller beskyttelse (asyl). For enkelte kan det også være aktuelt å søke på andre oppholdstillatelse som for eksempel faglært.

Du kan søke om familieinnvandring hvis du har ektefelle/samboer eller barn i Norge som du ønsker å bo sammen med.

Du kan søke om beskyttelse hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. 

Sudanske statsborgere som har søkt om beskyttelse på grunn av den generelle sikkerhetssituasjonen, og som ikke er forfulgt av andre grunner, har ikke fått svar på søknaden sin enda. UDI har ikke tatt stilling til hvordan vi vil vurdere disse søknadene enda, og det kan ta tid før søknaden blir behandlet.