Jeg er evakuert til Norge fra Sudan. Hva slags oppholdstillatelse skal jeg søke?


Det avhenger av situasjonen din og hvilken tillatelse som passer best for din situasjon. Alle oppholdstillatelser har noen krav du må fylle for å få tillatelsen. Hver oppholdstillatelse har egne krav.  

Du må selv lese om de ulike tillatelsene for å se hvilken type som passer din situasjon. De mest aktuelle oppholdstillatelsene kan være familieinnvandring eller beskyttelse (asyl). For enkelte kan det også være aktuelt å søke på andre oppholdstillatelse som for eksempel faglært.

Du kan søke om familieinnvandring hvis du har ektefelle/samboer eller barn i Norge som du ønsker å bo sammen med.

Du kan søke om beskyttelse hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. 

Utreiseplikten til Sudan er ikke lenger suspendert, og UDI behandler nå søknader om beskyttelse fra sudanske borgere. UDI følger nøye med på den generelle sikkerhetssituasjonen, og gjør individuelle vurderinger i lys av oppdatert landinformasjon.