Jeg er i Norge med besøksvisum som utløper. Kan jeg bli i Norge?

Et besøksvisum kan aldri forlenges ut over 90 dager. Om du har et besøksvisum som utløper, må du reise hjem. Hvis du er i Norge lenger enn du har lov til å være, kan dette føre til at du blir utvist fra Norge/Schengen.

Dersom du kvalifiserer til å søke om oppholdstillatelse i Norge, kan du gjøre dette før visumet ditt utløper. Som hovedregel må du være faglært for å kunne søke fra Norge.

For søknad om familieinnvandring gjelder det egne regler for å søke fra Norge. Hvis du følger veilederen på denne siden, kan du lese om kravene for å få innvilget familieinnvandring og om du kan levere søknaden i Norge.