Jeg er i Norge og har en midlertidig oppholdstillatelse som utløper, kan jeg fornye min tillatelse?


Russiske borgere med fornybare oppholdstillatelser kan søke om fornyelse og få behandlet søknaden på vanlig måte.