Jeg er russisk statsborger og min forlovede bor i Norge. Min forlovede kan ikke reise til Russland nå. Påvirker det min familieinnvandringssak hvis vi gifter oss i et annet land?

Nei, det vil ikke påvirke din sak at dere gifter dere i et annet land. Det er viktig at ekteskapet er gyldig inngått etter lovene i det landet dere gifter dere i. Det vil påvirke søknaden deres hvis ekteskapet ikke er gyldig inngått.