Jeg er russisk statsborger og ønsker å søke arbeidstillatelse i Norge, hvilke regler gjelder for meg?


Det finnes flere typer tillatelser du kan søke på for å jobbe i Norge. Det er ingen endringer i reglene for å få arbeidstillatelse i Norge for russiske borgere.