Jeg har et familiemedlem som er berørt av situasjonen i Russland, kan vi søke om familieinnvandringstillatelse?


Det er ingen endringer i fremgangsmåte for å søke eller reglene for å få familieinnvandring. Det vil si at ordinære familieinnvandringsregler fortsatt gjelder.