Jeg må reise fra Russland, kan jeg søke besøksvisum til Norge?

Du kan søke besøksvisum til Norge. Det er viktig at du er klar over ventetidene på søknader om besøksvisum. Når du søker om besøksvisum, er det viktig å understreke at du må returnere til ditt hjemland når visumet utløper. På grunn av situasjonen i hjemlandet ditt, kan det være vanskelig for søkere fra landet ditt å få visum.

Kravene for godkjenning av reise- og helseforsikring har endret seg. Hvis du har forsikring fra et russisk forsikringsselskap, er det ikke lenger nok å legge frem «Schengen insurance» for EUR 30  000. På grunn av EUs sanksjoner mot Russland, kan vi ikke være sikre på at erstatningskrav til russiske forsikringsselskap vil bli utbetalt i Schengenområdet. Du må derfor legge ved en bekreftelse fra forsikringsselskapet på at de vil kunne utbetale erstatning i Schengenområdet. 

Den norske ambassaden i Moskva (eksternt nettsted) og VFS har informasjon på sine nettsider om russiske forsikringsselskap som allerede gir slik bekreftelse. Reise- og helseforsikring fra disse selskapene vil godtas i en visumsøknad.

Når du skal besøke Norge, må du vise at du har nok penger til oppholdet ditt i Norge og til hjemreisen. På grunn av EUs sanksjoner mot Russland, er penger i russiske bankkontoer ikke lenger tilgjengelige for besøkende i Schengenområdet. Derfor har kravet til dokumentasjon av at du har penger til oppholdet i Schengen endret seg. Hvis du ikke kan dokumentere at du får tilgang på pengene dine mens du er i Norge, kan en person som er bosatt i Norge eller en norsk virksomhet utstede en økonomisk garanti for deg.

Hvis du ønsker å reise ut av Russland raskt, og du ikke planlegger å returnere, bør du se etter andre alternativer enn besøksvisum.