Oppholdstillatelsen min utløper og kan ikke fornyes. Kan jeg bli i Norge?

Hvis du har en oppholdstillatelse som utløper, må du som hovedregel reise hjem. Hvis du kvalifiserer til en annen oppholdstillatelse enn den du har, kan du søke fra Norge dersom du er faglært eller har hatt gyldig oppholdstillatelse de siste 9 månedene. Søknaden om ny oppholdstillatelse må fremmes før din nåværende tillatelse utløper.

Dersom du ikke har søkt om ny oppholdstillatelse innen utløpet av tillatelsen, og ikke reiser ut i løpet av utreisefristen, kan dette føre til at du blir utvist fra Norge/Schengen.