Jeg er ikke i Norge nå. Kan jeg likevel søke om beskyttelse (asyl) i Norge?


Nei. For å søke om beskyttelse, må du være i Norge eller på norsk grense. Det er ikke mulig å søke beskyttelse (asyl) i Norge når du er i et annet land.