Lansering av ny kø- og timebestillingsløsning i utlendingsforvaltningen 27. mai – 29. mai 2024


Politiet lanserer i perioden 27. mai – 29. mai 2024 en ny kø- og timebestillingsløsning (Timeporten) i utlendingsforvaltningen.

Publisert: 28.05.2024

Den nye løsningen erstatter UDIs eksisterende timebestillingsløsning for oppmøter hos politiet. Timer som allerede er bestilt og registrert i UDIs timebestillingsløsning, overføres til ny løsning.  

Hva er nytt?  

Politiets nye kø- og timebestillingsløsning inkluderer både timebooking og et køsystem.  

Du som er søker blir fortsatt flyttet over til timebestillingsløsningen etter å ha avsluttet søknadsprosessen i UDIs søknadsportal. Personer som allerede har oppholdstillatelse og kun skal bestille nytt oppholdskort, skal også benytte den nye bookingløsningen. Personer som skal levere inn papirsøknad, må fortsatt bestille time ved å ringe eller sende e-post til politiet. Personer som skal levere søknaden sin i utlandet skal fremdeles bestille time for oppmøte gjennom VFS eller ambassade. 

Hvordan bestiller jeg time hos utlendingsforvaltningen? 

Når du har sendt inn søknaden trykker du på knappen "Bestille time" på kvitteringssiden, og du ledes inn i politiets nye bookingsystem. Der velger du oppmøtested hos politiet, velger deg dato og tid i kalenderen, og får bekreftelse av timen på e-post. 

Timeporten.png

(Klikk på bildet for større versjon).

Vær oppmerksom på at for alle timebestillinger som er bestilt før 27. mai og hvor timen er frem i tid, vil den som er innlogget i søknadsportalen få en epost med bookingnummer i det nye systemet, sammen med navn på søkeren.  

Du vil også få en epost med påminnelse om timen 2 dager før timen. All kommunikasjon vil skje via epost. Hvis du som søker skal endre timen, må du kontakte politiet. Kun personer som får bestilt time direkte i det nye systemet, vil kunne endre timen selv ved hjelp av lenken på kvitteringssiden i søknadsportalen. Hvis du har bestilt time i det gamle systemet, vil du motta en epost om timen du har bestilt når vi har flyttet den til Timeporten. Denne eposten inneholder bookingnummer og navn på søkeren.  

Hvordan kan jeg endre timen jeg har bestilt? 

Bestilte timer kan flyttes, endres eller avbestilles via lenke i epost fra politiet eller UDIs søknadsportal "Mine søknader" (my.udi.no (eksternt nettsted)), hvor du går inn på søknadens kvitteringsside.  

Personer som har mottatt e-post med tittelen "Utlendingsforvaltningen bytter timebestillingsløsning", må kontakte politiet for å endre timen sin hvis det er et behov for å bytte. 

Det er bare politiet som har tilgang til bookingkalenderen. Du kan derfor ikke kontakte UDI for å bestille eller endre time. 

Personer som bestiller time etter 29. mai, kan selv endre timen via lenken i eposten med påminnelsen om timen.  

OBS! Personer som har registrert digital søknad hos UDI, men ikke har bestilt time før 27. mai 2024, må kontakte politiet etter 29. mai 2024 for timebestilling.  

Vi starter migrering til nytt bookingsystem 27. mai og nytt system blir lansert 29. mai. I en overgangsfase betyr dette at UDI vil deaktivere "Send søknad"- og/eller "Bestill time"-knappen i UDIs søknadsportal 27. og 28 mai.Det vil si at du som er bruker fremdeles kan fylle ut søknadsskjema disse dagene, men du får ikke sendt inn søknaden eller bestilt time for å levere søknaden. Det vil først 29. mai være mulig å bestille time gjennom Timeporten.

I saker hvor arbeidsgiver (fullmektig) har søkt før 27.mai (uansett når), eller hvor du selv har levert søknad fra utlandet (uansett når), og hvor søknaden først blir behandlet etter 27.mai, må du eller den som er gitt fullmakt ta kontakt med politiet for manuell timebestilling (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?