Oppdatering av veilederen for krav til norskopplæring for permanent oppholdstillatelse


UDI jobber med å oppdatere veilederen for krav til norskopplæring og prøver for de som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021. Det betyr at veilederen inntil videre ikke er oppdatert for deg som har fått oppholdstillatelse etter denne datoen.

Publisert: 26.03.2024

Dette er de viktigste endringene dersom du har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2021

Det er oppholdstillatelsen du fikk da du kom til Norge, og om du var over 18 år på det tidspunktet, som bestemmer hvilke krav til opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap som gjelder for deg.

Dersom du har oppholdstillatelse som faglært eller selvstendig næringsdrivende, eller har kommet til Norge på familieinnvandring med en som er faglært eller selvstendig næringsdrivende, gjelder følgende for deg:

  • Hvis du fikk din første oppholdstillatelse i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021, har du krav til å ha gjennomført 250 timer opplæring eller oppnådd et minimumsnivå i norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
  • Hvis du fikk din første oppholdstillatelse etter 1. januar 2022, har du krav til å ha gjennomført 225 timer opplæring eller oppnådd minimumsnivå i norsk og 75 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Dersom du fikk en annen type oppholdstillatelse, gjelder følgende for deg:

  • Hvis du fikk din første oppholdstillatelse i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021, har du krav til å ha oppnådd et minimumsnivå i norsk og gjennomført 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
  • Hvis du fikk din første oppholdstillatelse etter 1. januar 2022, har du krav til å ha oppnådd minimumsnivå i norsk og gjennomført 75 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Det er ingen endring i kravet til prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Du trenger ikke å ha gjennomført norskopplæring for å få permanent oppholdstillatelse, hvis du har bestått alle fire delene av norskprøven på minst nivå A2, eller har fått fritak fra kommunen fordi du har gode nok kunnskaper i norsk eller samisk. Du kan lese mer om hva som regnes som gode nok kunnskaper i norsk her.

Fant du det du lette etter?