Jeg er nordisk borger og skal levere/har levert melding for å bli norsk statsborger


Hvis du er fra Sverige, Danmark, Island eller Finland, og har bodd i Norge i minst sju år, kan du levere en melding for å bli norsk statsborger. Dette er en enklere ordning enn å søke om statsborgerskap. Fra juli 2021 må personer som er over 18 år betale et gebyr for å levere melding for å bli norsk statsborger.

Reglene for dobbelt statsborgerskap er avhengig av når du møter hos politiet. 

Hvis du ikke har registrert skjema om meldingen i Søknadsportalen ennå

Hvis du allerede har fått en bekreftelse fra hjemlandet ditt som sier at du mister statsborgerskapet ditt hvis du får et nytt statsborgerskap (løsningserklæring), vil du miste statsborgerskapet ditt hvis du møter hos politiet før datoen som står i denne bekreftelsen. Hvis du har fått en slik bekreftelse, bør du derfor vente med å møte opp hos politiet til datoen som står i denne erklæringen har gått ut. Hvis du har spørsmål til dette, må du kontakte myndighetene i hjemlandet ditt.

Hvis du ikke har fått en slik bekreftelse fra hjemlandet ditt (løsningserklæring), kan du beholde ditt andre statsborgerskap hvis du møter opp hos politiet etter 1. januar 2020. 

Hvis du har registrert skjema i Søknadsportalen, men ikke møtt hos politiet ennå

Hvis du allerede har fått en bekreftelse fra hjemlandet ditt som sier at du mister statsborgerskapet ditt hvis du får et nytt statsborgerskap (løsningserklæring), vil du miste statsborgerskapet ditt hvis du møter hos politiet før datoen som står i denne bekreftelsen. Hvis du har fått en slik bekreftelse, bør du derfor vente til etter datoen som står i denne bekreftelsen. Hvis du har spørsmål til dette, må du kontakte myndighetene i hjemlandet ditt. Etter datoen som står i bekreftelsen, må du fylle ut et nytt skjema om melding og bestille deg en ny time hos politiet. Husk å avbestille timer som du ikke skal bruke (eksternt nettsted).

Hvis du ikke har fått en slik bekreftelse fra hjemlandet ditt (løsningserklæring), kan du beholde ditt andre statsborgerskap hvis du møter opp hos politiet etter 1. januar 2020.  

Hvis du allerede har vært hos politiet

Hvis du leverte melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere hos politiet før 1. januar 2020, er det et krav at du har løst deg fra ditt tidligere statsborgerskap.

Hvis du har løst deg fra det andre nordiske statsborgerskapet ditt og levert en bekreftelse fra hjemlandet ditt som sier at du mister statsborgerskapet ditt hvis du får et nytt statsborgerskap (løsningserklæring) til politiet, vil du miste dette statsborgerskapet hvis UDI innvilger meldingen. Hvis du ikke ønsker å miste dette statsborgerskapet, må du gi beskjed til UDI om at du trekker meldingen. I erklæringen du fikk fra hjemlandet ditt står det en dato. Du må vente til etter denne datoen før du kan fylle ut et nytt skjema om melding og bestille deg en ny time hos politiet.

Hvis du har levert meldingen hos politiet, men ikke levert en erklæring på at du har løst deg fra det andre nordiske statsborgerskapet ditt, vil UDI avslå meldingen din. Du må fylle ut et nytt skjema om melding og bestille deg en time hos politiet. Du trenger ikke gi beskjed til UDI, eller vente til du har fått avslaget fra oss, før du fyller ut det nye skjemaet.