Jeg fikk dobbelt statsborgerskap da jeg ble født og er under 22 år


Hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du fortsatt miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Disse reglene vil ikke bli endret.

Dette gjelder bare hvis du også er statsborger av et annet land. Hvis du bare er norsk statsborger, vil du beholde det norske statsborgerskapet ditt automatisk selv om du aldri har bodd i Norge.

Hvis du er i denne gruppen som kan komme til å miste norsk statsborgerskap, og du ønsker å beholde det, må du søke om å beholde det norske statsborgerskapet før du fyller 22 år.

Hvis du har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du ikke miste det norske statsborgerskapet ditt. Du trenger ikke levere noen søknad.