Jeg har allerede søkt om å bli norsk statsborger


Hvis du fikk svar på søknaden din før 1. januar 2020, vil det kanskje stå i brevet du fikk fra oss at du må si fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt innen et år. Fordi reglene ble endret 1. januar 2020, trenger du ikke å gjøre dette.

Hvis du får svar på søknaden din etter 1. januar 2020, vil vi behandle saken din etter de nye reglene. Vi vil ikke kreve at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap.

Se vår side om ventetider for informasjon om når du får svar på søknaden din.