Jeg ønsker å få tilbake mitt norske statsborgerskap


Du kan få tilbake ditt norske statsborgerskap hvis du

  • har mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du ble statsborger av et annet land, eller
  • hvis UDI har tilbakekalt statsborgerskapet ditt fordi du ikke løste deg fra det opprinnelige statsborgerskapet ditt innen fristen. 

Du kan da levere en melding, som er en forenklet søknadsprosess der det blant annet ikke er krav om at du bor i Norge. Se vår informasjon om hvilke krav du må fylle og hvordan du leverer melding.

Du må fortsatt undersøke om det landet du er statsborger av godtar at du får dobbelt statsborgerskap. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om.