Statsborgerskapssøknaden din kan ikke bli automatisk behandlet


Hvis du har permanent oppholdstillatelse når du søker om norsk statsborgerskap, er det større sjanse for at søknaden blir automatisk behandlet og at ventetiden blir kortere.

Noen søknader behandles automatisk, men hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse kan ikke søknaden din om norsk statsborgerskap bli automatisk behandlet. Grunnen til det er at systemet ikke klarer å vurdere om du fyller kravene til permanent oppholdstillatelse, og en saksbehandler må vurdere søknaden din.