Brevet UDI har sendt til somaliske borgere med norsk utlendingspass


Her er brevet UDI sendte til somaliske statsborgere som ikke har flyktningstatus:

Somaliske statsborgere som ikke har flyktningstatus må skaffe seg somalisk pass

Norge anerkjenner nå noen somaliske pass som godkjente reisedokumenter. Det betyr at du må skaffe deg et somalisk pass. Passet må være utstedt i Benadir-regionen eller ved en somalisk ambassade etter 1. januar 2014.

Du må skaffe deg reisedokument

Norge vil ikke lenger være ansvarlig for å gi deg et reisedokument. Du må skaffe det selv på en somalisk ambassade.

Du må reise til den nærmeste somaliske ambassaden der du kan søke om pass. De nærmeste ambassadene er i Roma eller i Brussel. Du må regne med å reise til ambassaden to ganger, fordi du må møte personlig både når du søker om pass og når du skal få det nye passet ditt utlevert. Mer informasjon om hvordan du søker om somalisk pass, finner du på ambassadenes egne hjemmesider.

Hvis du har et utlendingspass

Hvis du har et norsk utlendingspass i dag, må du bruke det til å gjennomføre disse reisene. Hvis utlendingspasset ditt har gått ut eller er i ferd med å gå ut, må du søke om å fornye det. Hvis du har søkt om fornyelse, vil du få et utlendingspass som er gyldig for ett år. Det vil ikke være mulig å reise til Somalia på dette utlendingspasset.

Hvis du har fått utlendingspass, og du mener det vil innebære en risiko for deg eller andre at du tar kontakt med somaliske myndigheter, må du begrunne dette i en eventuell ny søknad om norsk utlendingspass.

Du finner mer informasjon på udi.no/somaliskepass.

Krav om pass hvis du søker om norsk statsborgerskap

Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, er det et krav om at du har pass fra hjemlandet ditt. Når du leverer søknad om statsborgerskap må du derfor ha med deg passet ditt og en passkopi til politiet når du møter opp til timeavtalen din. Du bør vente med å levere søknaden om statsborgerskap til du har skaffet somalisk pass. Har du allerede booket time for oppmøte, bør du endre dette tidspunktet slik at du rekker å skaffe somalisk pass før du møter opp hos politiet. Det gjør du ved å logge deg på søknadsportalen.

Hvis du trenger et utlendingspass for å skaffe deg et somalisk pass, kan du søke om det. Se informasjon om dette i avsnittet over.

Du må ikke levere pass fra hjemlandet hvis du

  • er født i Norge,
  • var barn da du kom til Norge og har en norsk forelder,
  • har tillatelse på bakgrunn av behov for beskyttelse (har fått grønt reisebevis for flyktninger)

Denne informasjonen og mer informasjon om hvordan du søker om statsborgerskap finner du på www.udi.no/statsborgerskapsomaliere

Hvis du allerede har levert søknaden om statsborgerskap hos politiet, er det ikke et krav om at du må skaffe deg et somalisk pass. UDI vil kontakte deg dersom vi likevel mener det er nødvendig å kreve pass fra deg.

Vanlige spørsmål og svar

Hvorfor kan jeg ikke beholde utlendingspasset mitt?

Det er vanlig at alle utlendinger som ikke har beskyttelse i Norge, skal bruke passet de har fått fra myndighetene i hjemlandet for å reise. Siden norske myndigheter ikke tidligere har anerkjent somaliske pass, har de i stedet gitt mange somaliere et utlendingspass som en erstatning for somalisk pass. Nå som norske myndigheter anerkjenner somaliske pass, må alle somaliere med utlendingspass få tak i somalisk pass i stedet. Når du har fått et somalisk pass, kan du ikke beholde utlendingspasset du har fått av norske myndigheter.

Hvem har ansvaret for somalisk pass og utlendingspass?

UDI har ansvaret for å behandle søknader om utlendingspass. Somaliske myndigheter har ansvaret for å behandle og gi ut somaliske pass. Hvis du har spørsmål om somaliske pass, må du kontakte en somalisk ambassade. UDI kan bare svare på spørsmål om utlendingspass.

Hvordan går jeg frem for å søke om å fornye utlendingspasset?

For å søke om å fornye utlendingspasset, registrerer du en søknad på søknadsportalen til UDI. Der vil du også bestille time hos politiet. Søknaden er ikke levert før du har møtt opp til timen hos politiet. Du kan finne mer informasjon på våre nettsider om hvordan du går frem for å søke. https://www.udi.no/skal-fornye/utlendingspass-og-reisebevis/ .

Hva skal jeg søke om først, utlendingspass eller somalisk pass?

For å reise til en somalisk ambassade for å få et somalisk pass, må du ha et gyldig utlendingspass. Hvis varigheten på utlendingspasset ditt utløper om kort tid slik at du ikke rekker å reise til ambassaden, må du søke om utlendingspass først. Hvis det fortsatt er en stund til utlendingspasset ditt utløper slik at du rekker å reise til en somalisk ambassade, må du søke om somalisk pass i stedet for å søke om utlendingspass.

Hvor lang tid tar det å få behandlet en søknad om utlendingspass?

Du kan følge med på våre nettsider for å få informasjon om ventetider https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlignstider-i-soknader-om-utlendingspass-og-reisebevis/?hs=6&c=som

Du bør ikke bestille billetter til å reise til en ambassade før du har fått et nytt utlendingspass i hånden. Utlendingspasset vil være gyldig i ett år. Du må levere inn utlendingspasset når du har fått det somaliske passet.

Hva gjør jeg hvis jeg skal reise til et land som ikke anerkjenner somalisk pass?

Hvis du er usikker på om landet du skal reise til anerkjenner somalisk pass, må du kontakte ambassaden til landet du skal reise til.

Jeg har fått et somalisk pass. Hva gjør jeg med utlendingspasset mitt?

Du må levere inn ditt norske utlendingspass til politiet der du bor når du har fått det somaliske passet.