Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om å bli norsk statsborger, er det nå et krav at du må skaffe deg somalisk pass først.