Hvorfor har noen i familien min fått brev om at de må ha somalisk pass, men ikke alle?


UDI har sendt ut automatiske brev til alle somaliere som hadde et gyldig utlendingspass da vi sendte ut brevet. Det betyr at de som har en søknad om utlendingspass til behandling, ikke har fått brevet. De som har beskyttelse skal heller ikke ha fått brevet. Siden brevet er sendt ut automatisk, kan det være at enkelte har fått brevet selv om det ikke gjelder dem. Hvis du er i tvil om informasjonen gjelder deg, kan du ringe UDI.