Asylmottak Informasjonsprogram


Alle som bur i mottak skal igjennom eit informasjonsprogram om det norske samfunnet og verdiane det byggjer på.

Informasjonsprogrammet tek for seg