Modul 1: Velkomstinformasjon


Mål

Bidra til at beboerne finner seg til rette på mottaket og får kunnskap om hva om vil skje videre.

Mottaket skal umiddelbart etter ankomst minimum gi informasjon om:

  • Mottaksansattes rolle, ansvar og taushetsplikt
  • Nødvendig informasjon om forhold på mottaket, inkludert husregler
  • Sikkerhetsmessige forhold, inkludert brannvern/sikkerhet
  • Øyeblikkelig hjelp, inkludert politi, lege og brann

Mottaket skal innkalle beboeren til en individuell samtale i løpet av den første uken. Tema i samtalen skal som et minimum være:

  • Praktiske forhold på mottaket, inkludert beboermedvirkning, økonomi/ basisbeløp
  • Kommunale tjenester som skole og lege
  • Mottaksansattes rolle og ansvar
  • Lokalmiljøet og tilbud i nærmiljøet, inkludert transport, butikker og andre tjenester
  • Asylprosessen med fokus på at saken kan ha to utfall. Dublinforordningen hvis aktuelt