Modul 6: Foreldre og barn


Mål

Styrke foreldrerollen og gi kunnskap om relevant regelverk og aktuelle lover.

Temaer i modul 6

  • Praktisk informasjon om å være foreldre i Norge
  • Barndom/barneoppdragelse og barns rettigheter
  • Å være ung i Norge og i hjemlandet
  • Barnehage, skole og utdanning
  • Barn som trenger hjelp, inkludert BUP og barnevern
  • Familier med avslag