Asylmottak Hva påvirker behovet for mottaksplasser?


Behovet for mottaksplasser påvirkes av flere faktorer:

  • antallet asylsøkere som kommer til landet
  • tiden det tar å behandle asylsøknadene
  • antall mennesker som blir bosatt i kommunene
  • uttransporter av personer med endelig avslag