Asylmottak Nedbygging av mottakskapasitet


Når behovet for mottaksplasser går ned, vil UDI legge ned mottaksplasser. 

UDI gjør en totalvurdering av hvilke mottaksplasser det er mest hensiktsmessig å beholde. En slik vurdering omfatter blant annet pris på mottaksdriften, kvaliteten i det arbeidet som gjøres av mottaket og lokalisering.