Digitalt møte om anbudskonkurranser Ønsker du å drive asylmottak?


UDI skal lyse ut anbudskonkurranser om drift av asylmottak for barnefamilier og voksne over 18 år.

Konkurransene er tilpasset både nye aktører, tidligere aktører og de som driver mottak i dag. For nye aktører, vil konkurransene kunne passe for dere som har tilgang på en egnet boligmasse, har erfaring med å forvalte slik boligmasse, og/eller dere som har tilgang til riktig bemanning. 

Vi inviterer til et digitalt møte om konkurransene 6. mai 2021. Møtet vil gjennomføres digitalt (i Microsoft Teams) og møtet vil være åpent for alle.

Påmelding til møtet gjøres på epost til: leverandordialog@udi.no innen 04.05.2021.

Bakgrunn

Behovet for mottaksplasser er uforutsigbart og varierer etter hvor mange som søker beskyttelse i Norge (asylsøkere). Ankomstene av asylsøkere er nå på et historisk lavt nivå. UDI har behov for løsninger for fremtidig etablering av mottaksplasser som setter oss i stand til å tilby et fullverdig mottakstilbud til alle som kommer, også dersom behovet for antall plasser øker igjen.

I disse utlysningene skal vi inngå rammeavtaler, eventuelt suplert med andre avtaleformer, for drift av ordinære mottaksplasser for familier og voksne over 18 år. Mottakene skal ha samme standard som andre asylmottak. Mottakene skal levere tjenester som inkluderer tiltak for å sikre at beboerne får et trygt, aktivt og meningsfylt opphold. Du kan lese om de ulike mottakstypene, og kravene til drift av ordinære asylmottak her: Asylmottak: Regelverk for ulike typer asylmottak - UDI.

UDIs behov for mottaksplasser

For UDI er det viktig å knytte til oss dyktige leverandører som kan bidra til en framtidig oppskalering av mottaksplasser. Plassene skal kunne fremskaffes raskt og enkelt, og til en forutsigbar pris. 

UDI har tidligere inngått avtaler om drift av en grunnstamme av mottak med lang kontraktsperiode (basismottak). Basismottakene omfatter om lag 1650 plasser og antallet plasser i basismottak ligger fast på dette nivået. De avtalene vi nå skal inngå, skal dekke behovet for plasser når antallet asylsøkere øker, og UDI må opprette flere asylmottak.

UDI ønsker å unngå unødvendige opprettelser og nedleggelser av asylmottak. For at dette skal være mulig har vi behov for fleksibilitet i avtalene. Det gjelder særlig muligheten til å utvide og redusere antall plasser på mottaket i takt med skiftende behov.

Ordningen skal også legge til rette for at nedbygging av plasser ved fallende ankomster kan gjøres på en mest mulig forutsigbar måte.

Vi vil inngå rammeavtaler i våre fem regioner (Nord, Midt-Norge, Vest, Sør og Indre Østland). Informasjon om UDIs geografiske oppdeling i regioner er tilgjengelig her.

UDI ønsker å inngå disse rammeavtalene i løpet av 2021, og vil kunne bli tatt i bruk straks behovet for nye plasser oppstår. Konkurransene om de regionale rammeavtalene kan gjennomføres samlet eller på ulike tidspunkt.

UDIs dialog med aktuelle tilbydere

For å best mulig kunne oppnå formålet med anskaffelsene vil UDI invitere til dialog med alle aktuelle tilbydere. Vil vil her diskutere hvordan vi best kan dekke vårt behov for å kunne etablere mottaksplasser i takt med svingninger i kapasitetsbehovet.

UDI vil invitere alle interesserte tilbydere til et møte 6. mai, hvor vi vil presentere våre behov. I tillegg ønsker vi en videre dialog med markedet om løsninger. UDI vil også ta kontakt med interesseorganisasjoner, blant annet for servicebedrifter, ideelle organisasjoner, eiendomsbesitter og kommuner.

Spørsmål til markedet

UDI ønsker å unngå unødvendige opprettelser og nedleggelser av asylmottak. For at dette skal være bærekraftig, har vi behov for en stor grad av fleksibilitet i antall plasser i avtalene. Det vil sette krav til at leverandører har gode løsninger på tilgang på egnet bygningsmasse og på fleksible bemanningsløsninger.

  • Hvordan kan UDI best innrette anskaffelsene av rammeavtalene slik at det blir attraktivt å levere tilbud?
  • Hvordan kan behovet for fleksibilitet i avtalene med hensyn til antall plasser ivaretas på en god måte?
  • Hvilken innvirkning har valg av kontraktstype for leveransen?
  • Hvordan kan UDI balansere forpliktelsene i avtalene og fordele risiko slik at det tilrettelegger for deltagelse i konkurransene?
  • Hvordan vurderer du en innretting med rammeavtaler med en maksimalpris opp mot kontrakter som treffer markedet i nåtid?
  • Hvilke tiltak kan UDI gjøre for å sikre en trygg leveranse?
  • Hva vil ha størst betydning for pris i leveransen?

Spørsmål til UDI, og innspill til spørsmålene over, kan sendes til UDI både i forkant og etterkant av dialogmøtet. Send e-post til leverandordialog@udi.no

Her er et tilbakemeldingsskjema hvor du kan gi dine spørsmål, innspill og kommentarer til den planlagte anskaffelsen (word, 59 kB)

Fant du det du lette etter?