Asylmottak Regelverk for ulike typar asylmottak


På denne sida finn du ei oversikt over alle kravspesifikasjonar, rutinebeskrivingar, retningslinjer og vedlegg som gjeld for kvar enkelt mottakstype. Du finn også ei forklaring til dei ulike mottakstypane under kvar overskrift i nedtrekksmenyen under.

Regelverk for ulike typar asylmottak

  • Forklaring til dei ulike dokumenttypane

Fant du det du lette etter?