Regelverk for drift av asylmottak


På denne sida finn du ei samla oversikt over kravspesifikasjonar, rutinebeskrivingar, retningslinjer og vedlegg som regulerer drifta av asylmottak. Du finn ei forklaring til dei ulike dokumenttypane under kvar overskrift i nedtrekksmenyen under.

Styringsdokumenter og veiledere for asylmottak

  • Skjema og vedlegg

Fant du det du lette etter?