Skjema og vedlegg


Skjema og vedlegg som asylmottaket skal bruke til rapporteringar eller for å melde frå om ulike forhold til UDI eller andre instansar.

Du finn ei oversikt over skjema og vedlegg som gjeld for dei ulike mottakstypane under Regelverk for ulike typar asylmottak.