Om UDI Anskaffelser


På denne siden finner du lenker til ressurser som er relevante for anskaffelsene UDI gjennomfører.

Særlig om anskaffelser knyttet til drift av asylmottak

For anskaffelser som gjelder drift av asylmottak, oppfordres potensielle tilbydere til å gjøre seg kjent med informasjonen i denne lenken (Asylmottak: Driver eller ønsker å drive asylmottak).

Her finner du blant annet informasjon om: 

  • Kravspesifikasjoner
  • Krav til drift av ulike mottaksplasser
  • Relevante rammeavtaledokumenter

Kontaktinformasjon

I UDI har strategisk anskaffelsesenhet det faglige ansvaret for anskaffelser. For å kontakte enheten, kan du sende en e-post til anskaffelser@udi.no.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?