Om UDI Anskaffelser


Når UDI har behov for å kjøpe varer og tjenester publiserer vi alle våre konkurranser på Doffin. Du har mulighet til å abonnere på våre kunngjøringer.

UDI tar i bruk Mercell 

UDI skal nå begynne å bruke nettportalen Mercell til anbudskonkúrranser,

Vi bruker nå Mercell i stadig flere av våre anbudskonkurranser. 

Hvis du skal bruke Mercell til å levere et tilbud, vil du finne en lenke fra utlysningen i Doffin. 

For å se alle anbudsdokumentene og levere tilbud, må du ha en brukerkonto hos Mercell. Hvis du ikke har en bruker fra før, kan du fylle ut "Kontakt meg"-skjemaet hos Mercell (eksternt nettsted).  

Kontaktinformasjon

Innkjøp kan kontaktes på telefon 23 35 15 00 eller på e-post anskaffelser@udi.no