Hvem kan ta oppdrag som tolk for UDI?


UDI bruker tolker på mange forskjellige språk. Tolker er ikke fast ansatte i UDI, men tar oppdrag på timebasis. 

Den viktigste oppgaven UDI trenger tolker til, er tolking under intervjuer av asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Disse intervjuene skjer i Oslo og Trondheim. 

Alle tolker som skal ta oppdrag for UDI bør være registrert i Nasjonalt tolkeregister (eksternt nettsted) eller kunne dokumentere at de har tolkefaglige kvalifikasjoner tilsvarende kategoriene til Nasjonalt tolkeregister. 

Når UDI velger hvilke tolker vi skal bruke, velger vi de best kvalifiserte tilgjengelige tolkene (statsautoriserte tolker med tolkeutdanning). Vi tar også hensyn til søkerens spesielle behov.  

Alle tolker som tar oppdrag for UDI må følge krav til tolk i Tolkeloven (eksternt nettsted).