Asylmottak Finnmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Finnmark.

UDI har ingen mottak i Finnmark

Asylmottak i Finnmark
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?