Asylmottak Oslo


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Oslo.
Asylmottak i Oslo
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Refstad transittmottak

Sinsenveien 76
0586 Oslo

Sentralbord: 21 52 53 20 
Vakttelefon: 400 12 340
(begge telefoner er døgnbemannet)
E-post: refstad.resepsjon@hero.no

Transitt

Hero (eksternt nettsted)

Oslo Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?